Тракийски съкровища

Тракийски съкровища

Столетия преди древна Гърция и античен Рим в земите на България съществува народ, който оставя трайни следи за поколения наред. Културата, майсторството и изкуството на траките се вижда във всеки артефакт, открит в наши дни. Прекланяйки се пред техните умения и сръчност, ние се опитваме да възпроизведем древните съдове в съвременни изделия, които да пренесат духа от миналото в днешния модерен свят. Репликите на антики – кани, фиали, киликс, венец, както и плакети с изображения от тракийските съкровища – са подходящи за протоколни, юбилейни, луксозни и корпоративни подаръци. Те носят духа на времето и оставят траен спомен.

За ваше удобство, в сайта сме използвали понятието „реплика на античен съд“, което не отговаря на определението „реплика“ по смисъла на закона за културно-историческото наследство. Правилното определение е „предмет с търговско предназначение“ според Наредба № Н-00-005 от 8.6.2010 г. за условията и реда на възпроизвеждане на културни ценности в копия, реплики и предмети с търговско предназначение. Фирмата има сключени възмездни договори с всички музеи, чиито оригинали дружеството възпроизвежда.

Подреди по