Рогозенско съкровище

Рогозенското съкровище е тракийско сребърно съкровище, открито в началото на 1986 г. във врачанското село Рогозен. Това е най-голямото по своите размери съкровище, откривано на територията на България. Състои се от 108 фиали, 54 канички и 3 чаши, т.е. общо 165 предмета от сребро с висока проба, някои от които позлатени.

Поради различията в стила и изработката на съдовете се счита, че са произведени по различно време и на различни места, което прави датировката на съкровището сравнително широка: от края на VI до първата половина на IV в. пр. Хр. Предполага се, че съкровището е било притежание на местен тракийски владетелски род от времето на най-големия разцвет и мощ на тракийската култура и тракийските държави на Балканския полуостров.

Голяма част от Рогозенското съкровище се съхранява в Регионалния исторически музей във Враца, а около 20 съда са притежание на Националния исторически музей в София. Легендата гласи, че когато едни орачи започнали да разкопават мястото, където е намерено съкровището, багерът ударил на нещо здраво. Те спрели, слезли и видели съд, взели го и продължили така c всичките 165 съда.

Подреди по