Опаковка

Всички изделия на „ЗОГРАФОВ И СИН“ се предлагат в луксозна опаковка, която е съобразена със съдържанието (материали, цвят, форма, обем, брой и др.). Цената на тази опаковката е включена в цената на продуктите.

Ако желаете да комбинирате различни предмети в комплект, трябва изрично да посочите в поръчката кои продукти желаете да бъдат включени в комплекта, а ние ще проектираме и изработим съответната опаковка.

Предлагаме VIP (протоколни) кутии, цената на които се формира след уточняване на специфичните изисквания за конкретния повод.

Powered by FlexiCMS™ in 0.039 secs