Срокове

Сроковете, посочени в Интернет каталога на „ЗОГРАФОВ И СИН“, са ориентировъчни.

Конкретният срок за изпълнение на всяка поръчка е предмет на потвърждение от „ЗОГРАФОВ И СИН“ и зависи от това дали са направени изменения в спецификацията на изделието от каталога (материали, дизайн, опаковка, персонализация и др.), а също така и от текущия график за изпълнение на приети поръчки.

При спешни поръчки срокът за изпълнение задължително трябва да бъде съгласуван предварително със „ЗОГРАФОВ И СИН“.

Powered by FlexiCMS™ in 0.2155 secs