Филтри

Тракийски съкровища

Столетия преди древна Гърция и античен Рим в земите на България съществува народ, който оставя трайни следи за поколения наред. Културата, майсторството и изкуството на траките се вижда във всеки артефакт, открит в наши дни. Прекланяйки се пред техните умения и сръчност, ние се опитваме да възпроизведем древните съдове в съвременни изделия, които да пренесат духа от миналото в днешния модерен свят. Репликите на антики – кани, фиали, киликс, венец, както и плакети с изображения от тракийските съкровища – са подходящи за протоколни, юбилейни, луксозни и корпоративни подаръци. Те носят духа на времето и оставят траен спомен.

За ваше удобство, в сайта сме използвали понятието „реплика на античен съд“, което не отговаря на определението „реплика“ по смисъла на закона за културно-историческото наследство. Правилното определение е „предмет с търговско предназначение“ според Наредба № Н-00-005 от 8.6.2010 г. за условията и реда на възпроизвеждане на културни ценности в копия, реплики и предмети с търговско предназначение. Фирмата има сключени възмездни договори с всички музеи, чиито оригинали дружеството възпроизвежда.

Фиала "Рогозенско съкровище" (220 мм)
#0613
Кана от "Рогозенско съкровище" (малка)
#0606
Кана "Рогозенско съкровище" (230 мл)
#0607
Кана от "Рогозенско съкровище" (голяма)
#0605
Кана "Рогозенско съкровище" (350 мл)
#0604
Комплект кана и фиала с грифони от Рогозенското съкровище
#10101
Комплект две кани и фиала от Рогозенското съкровище
#10091
Комплект кана и две чаши с мотиви от Рогозенското съкровище
#10011
Фиала "Рогозенско съкровище" (125 мм)
#0608
Комплект фиала и маска от Далаковата могила
#10111
Маска "Далакова могила"
#0616
Фиала "Далакова могила"
#0611
Венец "Голяма Косматка"
#0610
Киликс "Голяма Косматка"
#0603
Фиала "Голяма Косматка" (80 мм)
#0602
Кана "Голяма Косматка" (450 мл)
#0601
Комплект кана и фиала от Голяма косматка
#10121
  
  
     / 1     
Powered by FlexiCMS™ in 0.7755 secs